Poll

Coburg
53% (8 votes)
Frankston
47% (7 votes)
Total votes: 15